#Fashionwarz winner: Jiro

Prize: 300g \o/

Congratulations!

Winnning #fashionwarz screenie:

 

Yes No